Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowy zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem pogrzebu.

Standardowo do uzyskania zasiłku pogrzebowego niezbędne są:

  • akt zgonu
  • dowód osobisty wnioskodawcy
  • dowód osobisty zmarłego
  • faktury związane z koszami pogrzebu
  • legitymacja emeryta/rencisty lub zaświadczenie z zakładu pracy o odprowadzaniu składek do zakładu  ubezpieczeń
  • akt urodzenia wnioskodawcy lub akt ślubu współmałżonka

Rozliczamy zasiłek pogrzebowy z ZUS.