Usługi pogrzebowe Opole

Wybierając firmę Usługi Pogrzebowe „Zieleń Miejska” Piotr Sitarz mogą być Państwo pewni, że otrzymają pełne wsparcie przy organizacji spraw formalnych i pomoc w najtrudniejszych chwilach.


Nasza oferta:

 • kompleksowa organizacja tradycyjnych pogrzebów wyznaniowych i świeckich – rozliczenia faktur gotówką, przelewem oraz bezgotówkowo (np. ZUS);
 • kremacje i pogrzeby z urną;
 • ekshumacje w okresie ustawowym, tj. od 16.10. do 15.04. każdego roku;
 • całodobowy przewóz zmarłych na terenie kraju;
 • międzynarodowy transport zwłok oraz pomoc w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, dokumentów, tłumaczeń i odpraw;
 • oprawa muzyczna ceremonii;
 • usługi mistrza ceremonii świeckiej;
 • sprzedaż akcesoriów pogrzebowych, tj. trumny, urny, krzyże, tabliczki funeralne wykonywane w różnych technologiach, pamiątkowe „Memento”, obramowania, klepsydry, nekrologi;
 • wieńce i kwiaty z bezpłatną dostawą do kaplicy;
 • przechowywanie ciał w chłodniach;
 • przygotowanie zmarłych do ceremonii pogrzebu, tj. ubranie, kosmetyka, balsamowanie, tanatopraksja;
 • pielęgnacja grobów.

Posiadamy umowy na transport zmarłych z poniżej podanymi szpitalami:

 • 116. Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Wróblewskiego 46, 45-759 Opole,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole,
 • Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. ul. Kośnego 53, 45-372 Opole
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4 45-221 Opole

 

Posiadamy również umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie przewozu, przechowywania w chłodniach i organizacji pogrzebów.