Ważne
informacje

Odejście bliskiej nam osoby to wielka strata i bolesny okres w życiu każdego człowieka.
Pozbieranie myśli i zaplanowanie uroczystości pogrzebowych, w tym czasie, może okazać się bardzo trudne.

 

Jeżeli do zgonu dochodzi w domu lub miejscu bez opieki medycznej, pierwszym działaniem powinno być wezwanie lekarza, który stwierdzi zgon i wypełni kartę informacyjną o zgonie. W momencie, gdy zgon nastąpił poza godzinami urzędowania przychodni zdrowia – należy wezwać lekarza z pogotowia ratunkowego. Karta informacyjna posłuży do wypisania przez lekarza karty zgonu – w przychodni w pierwszym dniu roboczym.

 


 

Po wizycie lekarza z pogotowia ratunkowego – należy powiadomić dyżurnego kierowcę pogotowia pogrzebowego pod numerem telefonu: 77  45 70 438 lub 790 324 438 i podać dokładny adres wraz z ewentualnymi wskazówkami dojazdu. Dyżurujący przez całą dobę żałobnicy przewiozą osobę zmarłą do zakładu pogrzebowego, na którego terenie znajduje się specjalna chłodnia. W naszym biurze przy ul. Cmentarnej 7a omówione zostaną szczegóły ceremonii pogrzebowej i wszelkie sprawy formalne. Odpowiemy też na Państwo pytania, wątpliwości lub uwagi związane z pogrzebem.

 


 

Osobę zmarłą należy wymeldować w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiednim dla miejsca zgonu. Do dokonania formalności niezbędne będą: dowód osobisty lub paszport oraz karta zgonu osoby zmarłej. Urząd Stanu Cywilnego wyda Państwu jeden akt zgonu dla celów rozliczenia kosztów pogrzebu w zakładzie ubezpieczeń.